Nieuws

Update – mei

Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de herontwikkeling van De Nieuwe Kopermolen. Inmiddels is de input uit de diverse overleggen bekeken, besproken, afgewogen, onderzocht en heeft geleid tot een aangepaste versie van de ruimtelijke visie. Lees meer

Update – april 2018

Wat is er gebeurd? Vanaf de wijkbijeenkomst in september tot nu, is er verder gewerkt aan de concept ruimtelijke visie. Onderwerp van studie zijn onder andere de hoogbouw in de parkrand, het bouwprogramma en de oplossingen voor het parkeren. Lees meer

Verbouwing passage Kopermolen

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de aanpassing aan de zogenaamde ‘zaagtandpassage’, de passage van de Albert Heijn naar Neuteboom, in volle gang. De omgevingsvergunning is verleend en alle ondernemers zijn geïnformeerd over de verbouwing van de passage. Lees meer

Interesse woningen

Op diverse manieren en vanuit verschillende kanten hebben wij verzoeken gehad of er al mogelijkheden zijn om zich in te schrijven voor toekomstige woningen. Dit betreft zowel interesse in huurwoningen als sociale huurwoningen. Lees meer

Hart van de wijk

Halverwege 2013 heeft Libertas Leiden het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen waarmee op wijkniveau een goed onderbouwd en breed gedragen beeld geschetst wordt van wat leeft in de Leidse wijken: het sociografisch buurtprofiel. Lees meer

Regionale Woon Agenda 2018

De gemeenten in Holland Rijnland kennen een traditie van samenwerking. De afgelopen jaren zijn gezamenlijk verschillende keuzes gemaakt, die invloed hebben op het wonen in de regio. Lees meer

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief
Contact

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de herontwikkeling van De Nieuwe Kopermolen, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

Bedankt voor uw bericht

We nemen spoedig contact met u op.

Back to form