Nieuws // 05 april 2018

Kent u het Sociografisch Buurtprofiel Merenwijk?

Halverwege 2013 heeft Libertas Leiden het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen waarmee op wijkniveau een goed onderbouwd en breed gedragen beeld geschetst wordt van wat leeft in de Leidse wijken: het sociografisch buurtprofiel. Een consortium aan maatschappelijke partijen heeft zich aan de gezamenlijke ontwikkeling van deze profielen gecommitteerd, maar het gesprek over de Leidse wijken en buurten is al lang niet meer alleen een professioneel gesprek. De in wijkverenigingen georganiseerde bewoners weten dit gesprek steeds nadrukkelijker naar zich toe te trekken. Zo ook in de Merenwijk. De in 2016 opgerichte Wijkvereniging Merenwijk heeft een belangrijke rol gehad bij de ontwikkeling van dit buurtprofiel.

In het Sociografisch Buurtprofiel Merenwijk staat helder omschreven hoe ‘hart van de wijk’ vormgegeven kan worden. Dit buurtprofiel is in mei 2017 opgesteld. Behalve vele maatschappelijke partijen zijn de in wijkverenigingen georganiseerde bewoners bij het opstellen van dit buurtprofiel betrokken. Met het buurtprofiel willen de partners naar boven halen wat er daadwerkelijk speelt in de Leidse wijken en wat de opgaven zijn per wijk. Wij brengen hier het onderwerp ‘Hart van de wijk’ uit de rapportage onder de aandacht.

Hart van de wijk (5.2), Sociografisch Buurtprofiel Merenwijk, mei 2017

Dat de omgeving van de Kopermolen toe is aan een opknapbeurt staat voor zowel bewoners als professionals buiten kijf. Een oproep die inmiddels ook gehoord is door de vastgoedeigenaar. Het winkelcentrum zal in de komende jaren een facelift ondergaan. De plannen zijn om het niet te laten bij alleen het opknappen van de winkels maar ook nieuwe appartementen toe te voegen aan het centrum. Vanuit commercieel opzicht is dat begrijpelijk. Het winkelcentrum is ooit gebouwd op een wijk van 20.000. De winkeliers hebben hun thuismarkt langzaam zien krimpen naar 14.000. Toevoegen van nieuwe woonruime en andere bewonersgroepen kunnen weer meer dynamiek en koopkracht aan de wijk toevoegen. De bedoeling is dat wijkbewoners mee gaan praten over de ruimtelijke invulling van het centrum.

Het bestuur van de wijkvereniging ziet daarin een mooie aangelegenheid om met een integrale blik te kijken naar het gehele ‘hart van de wijk’, dus inclusief het wijkpark, het buurtcentrum, de bibliotheek en ook de uitwaaiering van werkfuncties (zzp werkruimtes) over de wijk. De diversiteit aan opinies over de reikwijdte van aanpassingen is ook op dit thema groot. Enkele bewoners geven aan dat het kan blijven bij een lichte ‘facelift’ van de Kopermolen. Anderen pleitten voor een hoger ambitieniveau: toevoegen van appartementen voor ouderen en starters, studentenwoningen, zzp-werkruimtes in en rondom de Kopermolen, het inrichten van een ‘foodcourt’ met internationale keukens, toegankelijker maken van het park en het slechten van de barrière tussen Slaaghwijk en het wijkcentrum. Het voorbeeld van de Doezastraat, die zich heeft weten op te werken tot een luxueus verblijfsgebied met aansprekende speciaalzaken, is daarbij meer dan eens letterlijk ter sprake gekomen. Een lonkend perspectief voor de Kopermolen volgens diverse bewoners. Zeer nadrukkelijk is in vrijwel alle bijeenkomsten de vraag naar een ontmoetingsplek naar boven gekomen.

Hier kunt u het volledige rapport lezen.

Sociografisch Buurtprofiel Merenwijk -mei 2017

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief
Contact

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de herontwikkeling van De Nieuwe Kopermolen, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

Bedankt voor uw bericht

We nemen spoedig contact met u op.

Back to form